Cà phê Robusta loại 2 (đã loại bớt tạp chất, giảm độ ẩm) Tấn 43 1.082,80 USD/tấn Tây Ban Nha Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB