Cao su thiên nhiên SVR 3L sơ chế 2,953.52 USD/T Hồng Kông Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB