Hạt nhựa Polyethylene nguyên HDPE : 1,650.00USD/tấn ấn Độ Cảng Khánh Hội (Hồ Chí Minh) DDU