Mời quý vị tham khảo giá xuất nhập khẩu một số mặt hàng mới được cập nhật ngày 25/7/2007.