1. Nhựa polyester nguyên sinh chưa no dạng lỏng CM9675 930,60 USD/T Inđônêxia Cảng Chùa vẽ (Hải phòng) CIF