Hạt nhựa tái sinh :725.13USD/tấn Malaysia Cảng Khánh Hội (Hồ Chí Minh) CIF