Giữa đàn ông và đàn bà đương nhiên là có những đặc điểm không giống nhau. Trong đó, giấc ngủ của hai giới, nhìn bề ngoài thì có vẻ như nhau, nhưng thực ra lại có nhiều biểu hiện khác nhau - người ta vẫn gọi sự khác nhau ấy là Giới tính của...giấc ngủ.