(HNMO) - Cuộc thi Chung kết giải chạy báo Hànôịmới mở rộng vì hòa bình lần thứ 35 khai mạc sáng 5-10 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm có qui mô và chất lượng lớn nhất từ trước tới nay sau khi Giải chạy báo Hànôịmới hợp nhất với Giải việt dã báo Hà Tây.