Bản nhạc trong trò chơi MU Online hút khách nhất 7 ngày qua.

Hà Lê