Có những ngành nghề, thị trường không cần nhiều, ta lại đào tạo ồ ạt. Ngành nghề đòi hỏi lao động chuyên nghiệp, thì nội dung đào tạo hời hợt.