“Loại đàn ông ấy, cho không chị cũng chẳng thèm”, “Có chồng phải ra chồng, không thì ở một mình cho sướng, làm gì, đi đâu không bị tra hỏi”... là những câu mà phụ nữ muộn chồng hay nói.