(VOV) - Sáng 25/3, tại Hà Nội, Đoàn giám sát chuyên đề Quốc hội tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo báo cáo về đánh giá hiệu quả việc thực hiện xóa đói giảm nghèo theo chương trình 135 giai đoạn 2.

Theo đánh giá của các thành viên Đoàn giám sát thực hiện tại 22 địa phương, Chương trình 135 giai đoạn 2 và các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án nghèo đầu tư trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn có ý nghĩa chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng và cấp thiết. Các dự án hợp phần chương trình giúp các xã đặc biệt khó khăn khắc khục những điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, trình độ dân trí thấp và cơ sở hạ tầng yếu kém. Tỷ lệ hộ đói nghèo giảm từ 47% xuống còn 31%. Đặc biệt, những kết quả chương trình 135 giai đoạn 2 tăng cường mối đoàn kết các dân tộc, tăng niềm tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước, hạn chế nạn phá rừng làm nương dẫy và tình trạng du canh du cư, di dân tự do. Đồng thời góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng miền núi dân tộc và biên cương Tổ quốc. Qua 4 năm thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2 đầu tư cho 1.850 xã đặc biệt khó khăn và 2.500 thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực 2. Tổng kinh phí ngân sách trung ương và tài trợ của các tổ chức quốc tế là hơn 14.000 tỷ đồng, mức vốn đầu tư cho một xã tăng lên hằng năm đạt gần 1,4 tỷ đồng. Thế nhưng, tốc độ giải ngân chậm, tính đến cuối năm 2009 chỉ đạt 80%. Tại cuộc họp, thành viên của các tổ giám sát nêu ra khó khăn và hạn chế tồn tại trên thực tế tại các địa phương trong quá trình tổ chức giám sát. Kinh tế của đồng bào dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn vẫn chủ yếu thuần nông, tự sản tự tiêu, sản xuất hành hóa chưa phát triển. Tập quán sản xuất còn lạc hậu chủ yếu dựa vào thiên nhiên. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Mã Điền Cư nêu rõ: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất còn mang tính trợ cấp, như phân bón, giống, vật nuôi cho hộ gia đình là chính. Trong khi đó số vốn dành cho xây dựng mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất thấp, chưa đáp ứng mục tiêu giữa yêu cầu nâng cao năng lực sản xuất với phương pháp sản xuất mới cho đồng bào./. Sơn Lâm