Số vốn ODA các nhà tài trợ cam kết tài trợ cho nước ta năm nay là 8,342 tỷ USD.

Theo dự kiến của Vụ Kinh tế đối ngoại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện có 51 nhà tài trợ song phương và đa phương tài trợ ODA cho Việt Nam. Năm 2011, các nhà tài trợ đã ký kết tài trợ cho Việt Nam 8,342 tỷ USD vốn ODA. Trong đó, vốn ODA vay ưu đãi chiếm khoảng 87%, vốn ODA không hoàn lại chiếm 13%.

Đáng chú ý, nguồn vốn ODA của các đối tác vào Việt Nam không hề suy giảm ngay cả khi kinh tế của các nhà tài trợ gặp khó khăn.

Vụ Kinh tế đối ngoại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến, năm 2011, nước ta sẽ giải ngân được khoảng 3,65 tỷ USD vốn ODA, cao hơn con số 3,541 tỷ USD của năm 2010.

Dự kiến tính đến hết năm 2011, có khoảng 33,414 tỷ USD vốn ODA cho Việt Nam được giải ngân, chiếm 61% tổng vốn ODA đã ký kết.

Nguồn Chinhphu.vn