(VnMedia) - Hôm nay 9/10, Tiểu thuyết gia người Pháp Jean-Marie Gustave Le Clezio đã giành được Giải Nobel Văn học 2008 nhờ các tác phẩm phiêu lưu và những sự thăng hoa xác thịt nhưng đầy nên thơ trong tác phẩm của mình.