Đó là giải thưởng dành cho những thí sinh thắng giải trong cuộc thi thiết kế bưu thiếp trực tuyến “Win Your Future Unlimited" do chính phủ Úc tổ chức. Cuộc thi diễn ra từ nay đến ngày 18.11.

Cách thức đăng ký và hướng dẫn tham gia có tại: www.futureunlimited.com.au

Xuân Phương