Sông Vàm Cỏ Đông đoạn qua tỉnh Tây Ninh trở nên thông thoáng hơn sau khi dự án xử lý lục bình bằng phương án mới được triển khai.