TTO - Giải VĐTG bơi lội hồ ngắn (25 mét) tổ chức tại Manchester tiếp tục chứng kiến thêm nhiều kỷ lục thế giới (KLTG).