Theo các nhà chuyên môn, mùa lễ hội cuối năm nhiều căng thẳng nhất trong đời sống vợ chồng.