(VietNamNet)-Ngày 27/3, biên độ dao động giá chứng khoán mới sẽ được áp dụng. Đây là biện pháp “chẳng đặng đừng” nhằm “phanh” tốc độ giảm giá nhưng sau hàng loạt biện pháp ổn định thì VN-Index cùng HASTC-Index đã tăng trở lại