Hơn 10 ngày nay, gần 700 hộ nông dân trồng ớt Hàn Quốc ở tỉnh Quảng Nam đứng ngồi không yên, khi biết tin ông Kim Hyoung Gon, Giám đốc công ty TNHH Tương Lai (Hàn Quốc) đã bỏ trốn khỏi Việt Nam.