Một số phụ huynh không nêu tên đã gửi thư đến Báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh một giám thị Trường THCS Mạch Kiếm Hùng (quận 5, TP.HCM) đã có những hành vi cư xử không tốt đối với học sinh.