Giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ 28% xuống 25%, doanh nghiệp sẽ được "lợi" 5.000 tỷ đồng nhưng ngân sách "mất" tương ứng. Đây là vấn đề gây tranh luận tại phiên họp của Ủy ban TVQH sáng nay, 26/3 khi bàn về dự Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).