Ngày 25.3, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia Nhật Bản để bàn về những phác thảo đầu tiên cho dự luật đăng ký bất động sản. "Một giấy, một cơ quan đăng ký" sẽ là tư tưởng xuyên suốt của dự luật này.