Bộ Công Thương dự báo, sang tháng 4, giao dịch xuất nhập khẩu cao su sẽ sôi động hơn nhờ nhu cầu mua vào của các doanh nghiệp Trung Quốc được cải thiện.