CTCP Chứng khoán Sài Gòn xác định ông Nguyễn Đông Hải đã mua 300 cổ phiếu SSI. Tuy nhiên, ông Hải đã không công bố thông tin về việc giao dịch như luật định