Nếu là một fan của HTC hay đúng hơn là yêu thích giao diện người dùng của HTC thì bạn có thể cài đặt chiếc đồng hồ lật số kèm dự báo thời tiết quen thuộc HTC Home vào máy tính ngay từ bây giờ.

Đây là một widget trên màn hình Desktop của Windows 7, nó không khác đồng hồ trên giao diện HTC TouchFlo 3D hay HTC Sense là mấy. Bạn có thể tùy chỉnh kích cỡ, đính vào thanh taskbar, bật tắt chế độ hoạt hóa và chuyển đổi qua lại giữa các địa điểm dự báo thời tiết. Lưu ý, HTC Home chỉ hoạt động trên Windows Vista/Windows 7 và yêu cầu Microsoft .NET 4.0. Chi tiết và tải về tại đây Nguồn: Lifehacker