Nhiều cửa hàng kinh doanh TV đang không có đủ hàng để đáp ứng nhu cầu của thị trường tháng giáp Tết.