chết cười. Cháu mình ngày xưa còn nhận được thư của em bé cạnh nhà tỏ tình khen anh đẹp trai như tài tử hàn quốc "chim đang sun". Mình cả chị mình cười gần chết. Dễ thương quá mà

chết cười. Cháu mình ngày xưa còn nhận được thư của em bé cạnh nhà tỏ tình khen anh đẹp trai như tài tử hàn quốc "chim đang sun". Mình cả chị mình cười gần chết. Dễ thương quá mà