Triệu Nguyệt Nga thường cho ma túy trong lọ dầu gấc rồi giấu kín trong bụng, chỉ giao hàng cho người quen khi nhận đúng ám hiệu đã quy định trước nên công tác điều tra, bắt giữ gặp nhiều khó khăn.