Một nhà sản xuất giấy ăn giá rẻ lâu năm tại Đà Nẵng cho biết, để làm ra thành phẩm có giá thành rẻ, dễ bán, một tấn giấy phế liệu cần có khoảng 10 lít xút và hơn 40 lít javel để tẩy trắng.