Đầu tuần, Xử Nữ hãy nghĩ xem điều gì hoặc ai thực sự cần bạn dành thời gian và quan tâm lúc này? Cũng đừng quan trọng hóa vấn đề hay chuyện bé xé ra to!