Tranh giành bạn gái dẫn đến xô xát, Hải cùng đồng bọn cầm dao, gậy sắt đến công ty của anh Tiến để trả thù. Đồng nghiệp là anh Long bị bệnh khớp không chạy kịp, nên bị tên Hải dùng dao đâm và chết tại chỗ.