TTO - Tác giả người Pháp Gilles Leroy với tác phẩm Alabama Song đã chiến thắng giải Goncourt - giải thưởng văn chương cao quí hàng đầu của nước Pháp.