Nam thanh niên cố gắng đứng trụ cùng chiếc xe, tuy nhiên chỉ khoảng 10 giây, anh đã bị gió xô ngã và xe cũng đổ xuống đường.

Theo Danviet