"Các ca sĩ dù có yêu mến, có khát khao hát nhạc Trịnh đến đâu cũng phải thận trọng. Làm như thế này liệu có làm nhạc Trịnh rơi vào quên lãng không?" - ca sĩ Ánh Tuyết.