Trong 1 giờ hưởng ứng Giờ Trái đất, theo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, so với cùng thời điểm của thứ bảy tuần trước, sản lượng điện trên toàn hệ thống đã giảm được 140.000kWh.