Vẫn biết Liverpool buộc phải thắng nhưng việc họ trút vào lưới Besiktas tới 8 bàn thì quả là không ...