(VietNamNet) - Các DN bánh kẹo và thực phẩm Việt Nam sẽ có dịp tiếp cận với những công nghệ sản xuất bánh ngọt hàng đầu của Đức và thế giới tại iba 2009.