NDĐT – Hai tập thơ mới được Ban thẩm định giải thưởng Lá trầu - quỹ Lời vàng Eva chọn giới thiệu trong Không gian thơ mùa Đông 2007 là “Bay lặng im” của Trang Thanh  và “Căn phòng, và bóng tối” của Lê Mỹ Ý. Buổi giới thiệu thơ sẽ được tiến hành tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vào sáng thứ bảy 19-1.