Trà sữa vốn được giới trẻ tại TP.HCM và một số thành phố lớn ưa chuộng. Tuy nhiên, khi “bão melamine” ập đến thì ai cũng lo.