Một khi mâu thuẫn gia đình không được người trong cuộc giải quyết thấu đáo dẫn đến những ức chế, dồn nén thì sẽ có lúc bùng phát dữ dội