Kinh tế khó khăn, nhiều người thất nghiệp và cũng có không ít người đang thấp thỏm không biết khi nào đến lượt mình.