Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ sẽ tiến hành một buổi điều trần về thỏa thuận thương mại với Việt Nam vào tuần thứ 2 trong tháng 7, Chủ tịch UB Charles Grassley vừa tuyên bố hôm 28/6.