TTO - Con tôi có khả năng phát triển tư duy khá tốt so với các cháu cùng tuổi. Cháu bắt đầu đọc được sách báo, xem giờ giấc và làm các phép tính đơn giản từ khi 3 tuổi.