(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung, điều chỉnh các nội dung trong khuôn khổ Dự án "Phát triển cụm doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)" và gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 30/6/2012.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt nội dung điều chỉnh Văn kiện dự án và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Dự án "Phát triển cụm DNNVV" do Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO) tài trợ.

Dự án nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam triển khai các chính sách và giải pháp trợ giúp phát triển DNNVV Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cụm DNNVV là sự tập trung về ngành nghề, địa lý các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh những sản phẩm liên quan với nhau và/hoặc bổ trợ cho nhau. Cụm DNNVV sẽ dễ dàng chinh phục được những thị trường mà họ không thể thâm nhập nếu hoạt động riêng lẻ.

Quốc Hà