(AutoNet)- Theo Cơ quan an toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA), mới đây GM đã phải đưa ra lệnh thu hồi 79 chiếc Chevrolet Impala 2009.