VinaCorp - Thời gian giao dịch tiếp theo từ ngày 18/4/2011 đến ngày 27/5/2011

CTCP Đại lý Liên hiệp Vận Chuyển (GMD) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Deutsche Bank Ag London. Theo đó, từ ngày 18/4/2011 đến ngày 27/5/2011, Deutsche Bank Ag London đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu và mua 2.000.000 cổ phiếu GMD, theo phương thức qua sàn, khớp lệnh và thỏa thuận. Hiện tại, Deutsche Bank Ag London vẫn đang nắm giữ 5.467.336 cổ phiếu GMD, chiếm tỷ lệ 5,47%. Trước đó, từ ngày 11/2/2011 đến ngày 11/4/2011, Deutsche Bank Ag London đã đăng ký mua 3,6 triệu cổ phiếu và bán 2 triệu cổ phiếu GMD. Tuy nhiên vì điều kiện thị trường biến động nên công ty chỉ mua được 119.750 cổ phiếu GMD và bán được 253.630 cổ phiếu GMD.