Sở Giao dịch CK Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội cổ đông của Công ty CP Đại lý Liene hiệp vận chuyển Germadept (mã CK: GMD) như sau: