(ATPvietnam.com) -CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã CK: GMD) thông báo, ông Lưu Tường Giai - Thành viên Ban Kiểm Soát đã bán 50.000 cổ phiếu.