Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/11, giá cổ phiếu của TMV đạt 4.500 đồng, tỷ lệ cổ tức trên thị giá là 44,4%.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo ngày 30/11 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức của CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai (mã: TMW)

Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2011, tỷ lệ thực hiện là 20%, 1 cổ phiếu sẽ nhận được 2.000 đồng.

Ngày 28/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền. Thời gian thực hiện trả cổ tức là 15/12.

Công ty có vốn điều lệ 46,6 tỷ đồng và đang giao dịch trên sàn Upcom. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (16/10), giá cổ phiếu TMW đạt 4.500 đồng. Tỷ lệ cổ tức trên thị giá là 44,4%.

Trước đó, công ty cũng thanh toán cổ tức năm 2010, tỷ lệ 20% bằng tiền mặt.

Nguồn DVT.vn